c34c31_087f7504920c4c2690dfcc828c162ebb_

R

Rudīte Nīcgale

Sarunu telpas VIP CV radītāja un vadītāja.

Ar 16 gadu pieredzi personāla atlases, darba meklējumu jomā un  6 gadu praksi un pieredzi uzņēmēju, vadītāju apmācību procesos un mentoringā.

Personīgo un profesionālo sasniegumu attīstības eksperte.

Pārmaiņu trenere uzņēmīgiem cilvēkiem – izaugsmes attīstībai biznesā vai karjerā.

Akreditēta Swiss Watch Game transformācijas spēles trenere Biznesa vides attīstībai un Personīgās dzīves pilnveidei no 2019. gada.

Praksē tiek pielietota kombinētā metode - konsultācijas, mentorings, treniņš un koučings.

Izglītība:

2019. “SwissWatch Business & Personal”, 166h | ECF – Europien Coaching Federation – Instruments personīgās dzīves un biznesa attīstībai.

2017. “3D koučings Biznesā” 84h, | ECF – Europien Coaching Federation – Biznesa koučinga metodes vadītājiem.

2012. Kurss “Kouča meistarība” 200h | ECF – Europien Coaching Federation – Koučinga pamati un kouča kompetences.

2008. Juristkonsults, Profesionālā augstākā izglītība tiesību zinībās, Sociālo tehnoloģiju augstskola.